Средиземноморска диета срещу деменция

Основният извод от проучване е, че хората, които ядат основните храни от средиземноморската диета, тоест риба, плодове и зеленчуци и ядки, имат 23% по-нисък риск от страдание от деменция в сравнение с тези, които не следват тази диета вид храна. Въпреки че различни документи разглеждат въздействието на средиземноморската диета върху деменцията и предполагат, че този тип диета може да бъде важен рисков фактор, който може да се използва за предотвратяване на заболяването и намаляване на риска, тези документи са ограничени до малки проби, тъй като няколко случая на деменция .Първо, авторите класифицират индивидите, използвайки две мерки за придържане към средиземноморската диета. След това те проследяват тези пациенти повече от 9 години, през което време са потвърдени 882 случая на деменция.Авторите също така са взели предвид генетичния риск на всеки индивид от деменция, като са изчислили техния полигенен риск, мярка за всички различни гени, които са свързани с риска от деменция .