Венеция в опасност

Мерките, приети от италианската държава за защита на град Венеция и неговата лагуна, са „недостатъчни“ и „трябва да бъдат разширени“, посочи ЮНЕСКО, който ще предложи поставянето му в списъка на застрашеното наследство.

Центърът за наследство на ЮНЕСКО смята, че масовият туризъм, проектите за обновяване и изменението на климата са основните заплахи за италианския град , тъй като те увреждат строителните структури и градските райони, уронвайки тяхната културна и социална идентичност.

Венеция „е изправена пред доказана опасност и заплахи, които имат вредно въздействие върху нейните присъщи характеристики “, добави Организацията на ООН за образование, наука и култура (Юнеско).

Поради всички тези причини Комитетът за наследство ще предложи поставянето му в списъка на застрашените места по време на Общото събрание на ЮНЕСКО, което ще се проведе в Рияд от 15 до 25 септември.

В доклада си организацията признава, че Италия е подобрила управлението на туризма и координацията между различните администрации, участващи в защитата на екосистемата.

Освен това е постигнат напредък в създаването на бариери срещу прилива и в консолидирането на плажовете и крайбрежните дюни и е използвана „най-съвременна технология“ за прогнозиране на тяхното повишаване на водните нива, като същевременно се поддържа вето на круизите до най-близките до центъра пристанища.

Но този напредък не е достатъчен , посочва организацията, която призовава за по-задълбочено проучване на природните феномени, които засягат Венеция и въздействието на изменението на климата върху града, както и последиците от бариерната система и пристигането на круизни кораби до близките канали.

Венеция, основана през 5-ти век и превърната във военноморска сила в Средиземно море през 10-ти век, в момента е един от най-посещаваните градове в света, с дневен пик от до 100 000 туристи, които прекарват нощта там, докато нейното население от около 50 000 жители, намалява ежегодно.